Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

Projekt UE

„Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska"

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 411 uczniów i 64 nauczycieli z 4 szkół realizujących kształcenie ogólne zlokalizowanych na obszarze gminy Brzyska: 

1) Szkoła Podstawowa w Brzyskach
2) Szkoła Podstawowa w Błażkowej;
3) Szkoła Podstawowa w Wróblowej;
4) Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej

W ramach projektu są realizowane następujące działania:
- zakup sprzętu ICT: monitory interaktywne, drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, wizualizery;
- zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: lupy, mikroskopy, preparaty biologiczne, mapy; podręczniki, programy interaktywne;
- zakup pomocy dydaktycznych do nauki robotyki;
- budowa wewnątrzszkolnych sieci informatycznych;
- zajęcia dodatkowe dla dzieci m.in. zajęcia przyrodnicze, robotyka, j. angielski.
- szkolenia dla nauczycieli.

Termin realizacji: 1.06.2018 – 30.06.2019 r.

Wartość całkowita wydatków ogółem: 1 083 232,76 zł    

Kwota dofinansowania: 1 029 071,12 zł

 

Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” jest Partnerem projektu.

Budżet projektu przewidziany dla szkoły podstawowej w Lipnicy Dolnej to 203 260,10 zł, z czego aż 193 749,69 to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

Nauczyciele ZSS w Lipnicy Dolnej korzystali ze specjalistycznych szkoleń w zakresie poniższych bloków tematycznych, które przygotowały ich do prowadzenia zajęć dodatkowych :

1. Szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych:

BLOK I: Warsztaty kreatywności i efektywnej nauki

BLOK II: Myślenie wizualne i nauka poprzez zadawanie pytań

BLOK III: Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów z zakresu kompetencji kluczowych BLOK IV. "OSWOIĆ” matematykę

BLOK V: Metodyka nauczania języka angielskiego

BLOK VI: Robotyka w szkole - jak rozwijać kreatywność

BLOK VII: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami

2. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce

BLOK I: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach przyrodniczych

BLOK II: Przedmioty przyrodnicze a technologia informacyjna i komunikacyjna

BLOK III: Między nauką a zabawą. Doświadczenia i eksperymenty na różnych etapach edukacyjnych

BLOK IV: Metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych  

BLOK V: Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywnych w nauczaniu – problemy

 i zagrożenia

3. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu TIK

BLOK I: Warsztaty pomagające usprawnić pracę z tablicą interaktywną

BLOK II: Obsługa i wykorzystanie drukarki 3D na lekcjach

BLOK III: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aplikacji internetowych  w prowadzeniu zajęć

BLOK IV: Aplikacje i programy komputerowe wspomagające pracę z uczniem  z niepełnosprawnościami

BLOK V „Cyfrowo odpowiedzialni” edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego. Najważniejsze problemy młodych w sieci: cyberprzemoc, seksting

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPNICY DOLNEJ:

 

Do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu w ZS w Lipnicy Dolnej  zakwalifikowanych zostało 64 osoby (w tym: 35 dziewczynek i 29 chłopców), które biorą udział w następujących zajęciach:

 

1. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski „ Uczymy się bawiąc” (1 gr. x 30 godz.)

2. Tajemniczy świat Photona” ( 1 gr. x 30 godz.)

3. Zajęcia z języka angielskiego (1 gr. x 30 godz.)

4. Zajęcia matematyczno-fizyczne (1 gr. x 30 godz.)

5. Planeta Przyszłości (1 gr. x 30 godz. )

6. Zobaczyć więcej ( 1 gr. x 30 godz. )

7. Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D ( 2 gr. x 16 godz.)

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego”

Godziny lekcyjne

800 - 845

850 - 935

940 - 1025

1045 - 1130

1135 - 1220

1225 - 1310

1315 - 1400

1405 - 1450

Logo BIP


Logo BIP

odzina szkol