Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

Narodowe Święto Niepodległości

« Aktualności 24 15 listopada 2023

14 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Montaż słowno- muzyczny, zaprezentowany przez uczniów, był okazją do refleksji nad trudną historią naszego kraju. Pani Dyrektor przypomniała, że patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą i historią. Spotkanie było również okazją, by podziękować naszym lokalnym patriotom, dzięki którym budynek naszej szkoły jest zmodernizowany, piękny i bezpieczny. Dziękujemy pani Poseł na Sejm RP Marii Kurowskiej, pani Senator RP Alicji Zając, panu Wójtowi Gminy Brzyska Rafałowi Papciakowi, panu Przewodniczącemu Rady Gminy Brzyska Stanisławowi Madejczykowi, pani Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji w Gminie Brzyska Annie Smoleń, pani Skarbnik Gminy Brzyska Janinie Wolskiej, pani radnej Gminy Brzyska Małgorzacie Grzyb oraz panu Sołtysowi wsi Lipnica Dolna Andrzejowi Gajdzie. Symboliczne serca, wręczone przez dzieci zaproszonym gościom, utwierdzają w przekonaniu, że „ Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych” (ks. Jan Twardowski).

Godziny lekcyjne

800 - 845

850 - 935

940 - 1025

1045 - 1130

1135 - 1220

1225 - 1310

1315 - 1400

1405 - 1450

Logo BIP


Logo BIP

odzina szkol